หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อนุบาล ๓ ขวบ (โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์) ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อนุบาล ๓ ขวบ (โรงเรียนวัดลำโพฯ) ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๐๐ X ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อของที่ระลึก (หม้อน้ำดินเผาลายวิจิตร สัญญลักษณ์จังหวัดนนทบุรี) จำนวน ๑ ชิ้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง เดินทางไป-กลับ (จังหวัดนนทบุรี?จังหวัดเพชรบุรี?จังหวัดประจวบคีรีขันธ์?จังหวัดนนทบุรี) จำนวน ๑ คันๆละ ๑๔,๐๐๐.-บาท/วัน/คัน จำนวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน ๕๗ ชุด ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ. 43-002 สายบ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนบน) หมู่ที่ 4,5,8 (บ้านลำโพ,บ้านศาลเจ้า,บ้านสามแยก) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (นำยากำจัดวัชพืชชนิดน้ำ และชนิดผง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]เหมาทำความสะอาดถอด และล้างกระจกครอบโคมไฟ ภายในอาคารกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ จำนวน 32 โคม [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1.00 X 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,515,178 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554