หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดลำโพ และโรงเรียนเจริญรัฐ อุปถัมภ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  นมพลาสเจอร์ไรส์  ชนิดถุง  สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดลำโพ  และโรงเรียนเจริญรัฐ  อุปถัมภ์  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 17.38 น. โดย คุณ สมนพีระยุทธ อุตมะพันธุ์

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,515,123 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554