หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 06 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดลำโพ จำนวนนักเรียน 321 คน และโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ จำนวนนักเรียน 276 คน ช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   7 มี.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก. 01 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ. 43-003 สายบ้านสามแยก-วัดสามง่าม ม.8 บ้านสามแยก จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,056.50 ตารางเมตร ม.8 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี   7 มี.ค. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน มกราคม 2562   6 ก.พ. 2562 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข้อหารือเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีพิจารณาการตรวจคุณสมบัติผู้เสนอราคา   18 ม.ค. 2562 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1   14 ม.ค. 2562 38
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   19 ก.ค. 2561 141
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ขอจำหน่าย (ขายรวม)ที่ 1/2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562   15 ม.ค. 2562 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ธันวาคม 2561   8 ม.ค. 2562 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561   3 ธ.ค. 2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ    3 ธ.ค. 2561 58
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,373,520 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554